(P) ANUNȚ: Asociația FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora, apel de selecție – Măsura 3

Publicat în data de 14.02.2019 la ora 08:25 în Noutăți

 

 

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA , finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020.

 

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

APEL DE SELECŢIE NR. 3/2018, COD SMIS: 545

MĂSURA 3– Protecția mediului -Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu

 

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 13.02.2019, ora 12:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 15.03.2019, ora 15:00

 

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 891700  lei, echivalentul a 200000 EURO

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,4585 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 891700 lei /200000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 29475,14 lei / 6611 euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Principală, nr. 141, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Principală, nr. 141, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail flagbazinulmuresului@yahoo.com, www.flagbazinulmuresului.ro

 

Sursa: https://alba24.ro/

42