Parteneri

Ținând cont de componența FLAG detaliată în tebelul de mai jos membrii privați și ONG-urile reprezintă un procent de 53,34 % din totalul membrilor iar membrii instituți publice reprezintă de 46,66%. Astfel atât în componența GAL căt și la nivel decisional – Adunarea general (formată din totalitatea membrilor) căt și în Consiliul Director nici autoritățile publice, astfel cum sunt definite conform normelor naționale, nici un singur grup de interese nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot.

 

 

Nr. crt.

Statut juridic

 

 

1

Parteneri publici

Municipiul Alba Iulia

2

Comuna Blandiana

3

Comuna Ciugud

4

Comuna Daia Română

5

Oraşul Geoagiu

6

Comuna Şibot

7

Comuna Şpring

8

Comuna Rapoltu Mare

9

Comuna Turdaş

10

Comuna Vinţu de Jos

11

Comuna Galda de Jos

12

Comuna Sîntimbru

13

Comuna Doştat

14

Comuna Romos

Procent din total membri FLAG

46,66%

 

15

Parteneri privați

SC Delta Plus SRL

16

SC Sarah Company SRL

17

II Groza Valentin Nicolae

18

SC Mureşul Drâmbar SRL

19

SC Genesis Star SRL

20

SC Turist Prest R&P SRL

21

SC Rogo Fish SRL

22

PFA Oprişan Radu Marian

23

SC Telecerna SRL

24

SC Bioterra SRL

25

SC Intertrans-Balastiera SRL

26

Societate civilă

 

 

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Alba

27

Asociaţia de Pescuit, Protejare şi Promovare a Biodiversităţii Acvatice

28

Asociaţia Limbenii

29

Asociaţia Pro Natura Alba

30

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Wild Hunting

 

Definirea zonei pescărești

Zona/teritoriul FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora cuprinde porțiuni din două județe ale României (Alba și Hunedoara) având o suprafață de 1043,37 kmp mai mica decât suprafața unei Regiuni NUTS 3 respectând astfel cerința de eligibilitate impusă in acest sens de Ghidul Solicitantului.

 

Teritoriul FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora reprezintă o zonă de cavacultură care, față de condițile de eligibilitate are următoarele caracteristici:

  • Populația de pe teritoriul FLAG este de 99591 încadrându-se în cerința ca populația să fie cuprinsă între 10000 și 150000 de locuitori;
  • Teritoriul FLAG este coerent din punct de vedere economic, geographic și functional conform prevederilor Ghidului Solicitantului;
  • Teritoriul FLAG cuprinde bazinul Râului Mureș , al secașelor și al afluenților acestora incluzând amenajări piscicole care concentrează forță de muncă ocupată în acvacultură conform prevederilor Ghidului Solicitantului;
  • Sectorul pescăresc din cadrul FLAG este reprezentat de cel puțin 3 unități de acvacultură îndeplinind cerința menționată în cadrul Ghidului Solicitantului;
  • Teritoriul FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora nu este acoperită total și/sau partial de două sau mai multe FLAG-uri finanțate din POPAM

 

 

UAT-uri componente ale zonei de pescuit și de acvacultură

 

Nr. crt.

Denumire UAT/cartier

Suprafață (km2)

1

Municipiul Alba Iulia

103,65

2

Comuna Blandiana

78,48

3

Comuna Ciugud

43,91

4

Comuna Daia Română

42,43

5

Oraşul Geoagiu

155,69

6

Comuna Şibot

41,72

7

Comuna Şpring

90,81

8

Comuna Rapoltu Mare

80,99

9

Comuna Turdaş

29,48

10

Comuna Vinţu de Jos

88,39

11

Comuna Galda de Jos

101,69

12

Comuna Sîntimbru

43,94

13

Comuna Doştat

40,15

14

Comuna Romos

102,04

 #

TOTAL zonă de pescuit și acvacultură

1043,37