Măsura 4

Valorificarea potențialului cultural  și a identității locale specifică zonei delimitate de Bazinul Mureșului (din cadrul teritoriului FLAG) și a afluenților acestora în vederea promovării valorilor locale în legătură strânsă cu sectorul de pescuit și acvacultură

 

Ghidul Solicitantului Măsura 4 Versiunea 3 Septembrie 2019